Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Geografiska Notiser: Redaktörer Skriva i GN. Utgivningsplan för GN.

Beställ gratis prenumeration på Geografitorgets Nyhetsbrev.

Det senaste numret av Geografiska Notiser har sedan någon månad nått medlemmarnas brevlådor. Här är den digitala versionen. För att ladda ned äldre artiklar (1943-1948 samt från 2007 och framåt), klicka här och välj årtal.

Hälsning till alla medlemmar Geografilärarnas Riksförening!
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börja gälla den 25 maj.
Vi vill i samband med detta informera våra medlemmar om vår hantering av medlemsuppgifter.

När du blir medlem i Geografilärarnas Riksförening (GR) lämnar du också personuppgifter till oss som hamnar i ett register över våra medlemmar. De personuppgifter det handlar om är namn, adress, eventuellt arbetsplats, eventuellt mailadress samt typ av medlemskap.

GR förbehåller sig rätten att använda dessa uppgifter för att uppfylla föreningens syfte. Det kan innebära att uppgifterna delas med aktörer som samarbetar med GR. Om du är medlem i GR eller kommer att bli så samtycker du till detta.

Vårt medlemsregister sköts av Georg Pålsson som också förvarar dessa uppgifter. Om du som medlem vill veta vilka uppgifter som finns i registret eller om du vill ta bort uppgifter kan du höra av dig till honom: georg@hennig.nu.

I andra hand kan du höra av dig ordförande David Örbring: david.orbring@gmail.com

Huvudsaklig användning av medlemsregister
Medlemsregistret delas med revisor för att denna person ska kunna granska föreningen enligt lag. I samband med ansökan av bidrag från Skolverket kan det bli aktuellt att redovisa uppgifter från registret för att kunna anhålla medel.

Medlemsregistret används också för att skicka ut tidskriften Geografiska Notiser och annan information till våra medlemmar, samt för att sköta ekonomi och bokföring.

Uppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskilda för bidrag från till exempel skolverket.


Södra Kretsen har lagt ner verksamheten
Idag (2018-03-15), på årsmötet, beslöt Södra Kretsen av Geografilärarnas förening, efter det att den avgående styrelsen beviljats ansvarsfrihet, att lägga ner verksamheten.

Under flera års tid har styrelsen tvingats arbeta utan att vara fulltalig och aktiviteter som anordnats har till och med tvingats ställas in för att de har lockat för få eller inga deltagare alls. Jag tror att problemet är allmänt, kanske med några undantag, och drabbar hela det som kan kallas för Föreningssverige.

Om detta beror på ökad arbetsbelastning på fältet eller är ett utslag av en tidens anda, kan vi låta vara osagt. Givet är att det för oss i Södra Kretsen inte kändes meningsfullt att försöka dra runt verksamheten ett år till.

Droppen för oss blev naturligtvis när vår engagerade och driftige ordförande Magnus Grahn blev sjuk och senare avled. Våra kvarstående ekonomiska medel kommer att överföras till Riksföreningen och förhoppningsvis bli ett välkommet tillskott till någon Krets som kämpar vidare.

Som kuriosa kan nämnas att Södra Kretsen återuppstod 9 maj 1990 med Ingvar Andersson, Ulf Erlandsson, Solveig Mårtensson och andra idésprutor och engagerade och drivande personer, efter flera års Törnrosasömn.

Under årens lopp har många arrangemang anordnats till stor glädje för deltagare och arrangörer. Inte minst kan Geografidagar x flera nämnas, samt naturligtvis alla de resor som företagits.

Jag vill i det sammanhanget speciellt nämna de som Magnus Grahn och Lena Eskilsson stått bakom, som Mön, Manchester, Tanzania och nu senast Berlin. Södra Kretsen får nu leva vidare i vårt minne.

Styrelsen/Bengt Nilvén.
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG
har instiftat Geografiska tidskriftsfonden för att stödja utgivningen av Geografiska Notiser.

Förvaltningsform blir densamma som SSAG tillämpat i sina framgångsrika fonder.
Fonden är också öppen för donationer och alla donatorer, om de inte annat önskar,
kommer att nämnas i Geografiska Notiser.

Tag kontakt med Karin Wakeham, ordförande Geografilärarnas Riksförening
eller SSAG och dess styrelse för mer information om donationer.

Läs: Stadgar för fonden.


 
Nu kan medlemmarna ladda ner Geografiska Notiser för åren
 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007
 1948  1947  1946  1945  1944  1943   och läsa tidskriften i pdf-format.
 Senast uppdaterad 180912 Mejl till webbredaktören (Eber Ohlsson)