Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Mötesdokumentering 2011

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Vänerkretsen. Årsmöte och exkursion den 17 september 2011

Ladda ner rapporten som en pdf-fil:

Riksföreningen och Södra kretsen. Årsmöte den 26 mars 2011

Så har då Södra Kretsen och Riksföreningen haft sina respektive årsmöten. I Malmö, i Lärarhögskolans lokaler, i ett föga vårlikt Malmö, ska sägas. Detta upplägg börjar alltmer upplevas som en tradition som ligger som ett förebud om kommande vårvärme, påskledighet och det alltmer tilltagande dagsljuset.

Förutom de rent tekniska styrelsevalen och de sedvanliga diskussionerna under framför allt Riksföreningens årsmöte, var dagens huvudattraktion Magnus Grahns och Mette Thorsens presentation av och rapportering från Petrigymnasiet i Malmös projekt ”Tanzania igår, idag och imorgon – ett skolprojekt i praktiken”.

De båda ledde gruppen och fungerade som handledare och organisatörer och många var vi nog som önskade att vi gick på Petri och kunde söka till projektet nästa år. Om det nu blir någon fortsättning, vilket är lite osäkert.

Dels är det den eviga pengafrågan och dels att projektet och utbytet kom att halta, eftersom elevgruppen från Tanzania inte fick möjlighet att besöka Malmö. Presentationen väckte intresse och många frågor och fungerade perfekt som en andlig ben-
sträckare mellan förmiddagens och eftermiddagens båda års­möten.

I sedvanlig ordning måste undertecknad framhäva Inge-Marie Svensson och hennes betydelse för att dessa arrangemang kan genomföras. Utan hennes organisationsförmåga och Öppna-dig-Sesam-kort hade vi fått stå ute på kajen och frysa hela dagen. Stort tack!

Södra Kretsens styrelse förändrades inte under årsmötet. Den har med andra ord fortfarande följande utseende: Bengt Nilvén, ordförande, Lena-Maria Petersson, vice ordförande, Magnus Grahn, kassör, Mette Thorsen, sekreterare och Rickard Runnerstedt, ledamot.

För intresserade finns fotografier från årsmötesdagen nedan, samtliga signerade föreningens sajt- och hemsideredaktör Eber Ohlsson för. Å styrelsens vägnar önskar härmed dess ordförande Bengt Nilvén att tacka alla inblandade och berörda för en väl genomförd dag, för visat förtroende och för den inspiration som våra möten ger!
Bengt Nilvén

Ladda ner Riksföreningens årsmötesprotokoll 2011 som en pdf-fil:


Från vänster runt baguette-bordet: Karin Book, Lena Eskilsson, Kaj Ojanne, Inge-Marie Svensson, Solveig Mårtensson, Annica Grundström, Georg Pålsson, Ingvar Andersson, Lena-Maria Petersson, Magnus Grahn och Bengt Nilvén.

På bilden syns från vänster Kaj Ojanne, Inge-Marie Svensson, Solveig Mårtensson och Annica Grundström. Inge-Marie Svensson hade i vanlig ordning ordnat nästan allt det praktiska runt Södra Kretsens årsmöte, baguetter och kaffe och Riksföreningens årsmöte. Ett stort tack till henne!

Georg Pålsson, Ingvar Andersson, Lena-Maria Petersson, Magnus Grahn och Bengt Nilvén. Magnus Grahn rapporterade tillsammans med Mette Thorsen om deras och Petri-gymnasiet i Malmös projekt i Tanzania, under rubriken ”Tanzania igår, idag och imorgon – ett skolprojekt i praktiken”. Med ett rikt bildmaterial som inspiration berättade dom om de två veckorna som de tillbringade i Tanzania, till­sam­mans med fyra handplockade elever. Projektet och tiden i Tanzania utmynnade i uppföljningsarbeten och olika former av redovisningar.

Detta kort får väl vara den avslutande uppgiften. Vad heter personerna på bilden? Men egentligen är bilden med för att visa en av dagens föredragare, nämligen Mette Thorsen, som syns längst till höger.

Hem
Senast uppdaterad 170402