Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Mötesdokumentering 2012

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Vänerkretsen. Årsmöte och exkursion den 22 september 2012.

Vänerkretsen höll år 2012 sitt årsmöte och sin exkursion på Koster.

Kosterhavets nationalparks chef, Anders Tysklind, guidade oss om miljö och geologi under och ovan vattenytan.

Lunch avnjöts på restaurang Strandkanten på Nordkoster.

Bilden nedan tog Anders Tysklind när vi stod i blåsten vid fyren.
Länk till filmen och länk till Facebooksidan:
http://www.youtube.com/watch?v=XEV95KxkamE

http://www.facebook.com/pages/Kosterhavets-nationalpark/282504555136710?ref=hl

Tack alla för en intressant och trevlig dag. Och speciellt tack till Leif o Inger för att ni ordnade allt så bra!
Hälsningar
Ann

Södra kretsen + Kronobergskretsen. Exkursion den 16-20 juni 2012


Regenering, waterfront, avindustrialisering, gentrifiering, platsmarknadsföring, urban basics, historiebruk, storytelling.

Det är några av nyckelorden i den exkursion som Södra kretsen och Kronobergskretsen under ledning av Lena Eskilsson och Magnus Grahn har genomfört i Manchester och Liverpool 16-20 juni. Exkursionen lockade 35 deltagare, främst lärare, från hela Sverige.

Se vidstående bilder samt även exkursionsbloggen: http://exkursionmanchester.wordpress.com

Södra kretsen. Exkursion den 4 maj 2012


Den 4 maj 2012 genomförde Södra kretsen en exkursion på Falsterbonästet under ledning av Inge-Marie Svensson. Exkursionen var mycket lyckad med 16 deltagare, varav fyra kom från Bukoba i Tanzania.
Magnus Grahn

Södra kretsen. Årsmöte den 17 mars 2012


Som traditionen bjuder samlades deltagare från Södra Kretsen samt representanter från Riksföreningen, till årsmöten i Lärarutbildningens lokaler i kvarteret Orkanen i Malmö.

Som vanligt hade Inge-Marie Svensson ordnat allt till det bästa. Södra Kretsen genomförde sitt årsmöte på förmiddagen och det som kan noteras från dessa förhandlingar var att styrelsen åter är komplett.

Tack vare de nu invalda Therese Blomberg och André Gillborg har alla ordinarie platser kunnat besättas. Förutom de ovan nämnda utgörs styrelsen även av ordförande Bengt Nilvén, vice ordförande Lena-Maria Petersson, sekreterare Mette Thorsen och kassör Magnus Grahn.

Det är här tillfälle att pusha lite extra för kommande ex­kurs­ion, som Södra Kretsen kommer att förlägga till Falsterbonäset. I samband med att Petrigymnasiet i Malmö tar emot besök från Tanzania (se vidare http://petritanzania.wordpress.com) genomförs denna exkursion, som speciellt ska ägnas den befarade höjningen av havsnivån och de problem som därmed uppstår för låglänt havsnära terräng, som Falsterbonäset.

Om inte hela så i alla fall delar av materialet kommer att pre­senteras på engelska. Inge-Marie Svensson kommer att leda
gruppen och det verkar som att hela studien kommer att inledas i hennes och Eskils kök.

Efter södra kretsens årsmöte och en kaffepaus, inledde Magnus Grahn sin sammanfattning och beskrivning av sin licentiatuppsats, som behandlar regionen Möbelriket i Småland samt hur historia och geografi används i marknadsföringen i och av denna region.

Efter det mycket uppskattade föredraget inmundigades varsin baguette och överblivet kaffebröd. Bara lite försenat inleddes sedan Riksföreningens årsmöte, under ledning av den avgående ordföranden Annica Grundström.

Vi vill från Södra Kretsen passa på att tacka Annica för alla dessa år och de insatser hon gjort som ordförande! Naturligtvis är du välkommen till Södra Kretsens arrangemang även i fortsättningen!

Även Karin Book avslutade sitt engagemang i Riksföreningens styrelse i och med detta årsmöte. Då undertecknad tvingades avvika innan förhandlingarna rotts i hamn, kan jag bara tacka alla deltagare för en mycket givande dag och kan åter konsta­tera att på dessa sydliga breddgrader har ännu en gång års­möt­et fungerat som ett stabilt och säkert vårtecken.
Bengt Nilvén

Bengt Nilvéns bilder från årsmötesdagen.


Magnus Grahn föreläser om Möbelriket i nordvästra Småland.

André Gillborg (nyss invald som ordinarie ledamot av styrelsen i Södra kretsen),
tillsammans med Solveig Mårtensson, Eber Ohlsson, Annica Grundström och Georg Pålsson.

Lena-Maria Petersson och Mette Thorsen
verkar nöjda med vad som bjuds.

Nestorn och ”slaven på vagnen” Ingvar Andersson.
Vi är så tacksamma och ödmjuka, ska du veta, Ingvar!

Det verkar som om deltagarna var nöjda med vad som bjöds.
Här är det Magnus Grahn och David Örbring som hugger in på baguetterna.

Ingvar Andersson och Lena-Maria Petersson följer koncentrerat med i vad som avhandlas.

Inge-Marie Svensson med det ack så viktiga id-kortet
i ett band runt halsen.

Lena Eskilsson och Eber Ohlsson i djup begrundan.

Avgående vice ordförande Karin Book och likaledes avgående ordförande Annica Grundström.

Hem
Senast uppdaterad 170402