Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Mötesdokumentering 2014

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Följ   Bloggen   för Södra kretsens exkursion till Tanzania
25 oktober - 5 november 2014Riksföreningen. Geografiseminarium den 19-20 september 2014.


Geografiläranas Riksförening har firat 81 år!     Kalas!

Geografilärarnas Riksförening har firat 80-årsjubileum – och hann fylla 81 innan festen blev av – och vilken fest det blev!


Text och foto: Magnus Grahn


I dagarna två träffades geografer från nästan hela Sverige och det blev ett veritabelt kunskapskalas med många intressanta föreläsningar och seminarier. Uppsala universitet upplät välvilligt lokaler och här följer ett axplock av kunskapskalaset:

Karin Wakeham, ordförande i Geografilärnas riksförening, gav inledningsvis en historik om föreningens framväxt.

Anders Fridfeldt, Stockholms universitet, bjöd på flera intressanta perspektiv, bl a kring kursplanernas framväxt och lyfte också fram begreppet landesquet kapital som kan översättas med markbundet kapital.

Frilansaren Anders Schaerström föreläste om hälsans geografi och betonade att ”sjukdomar har rumsliga mönster”.

Kajsa Kramming, Uppsala universitet, visade hur gymnasieungdomar tänker kring hållbar utveckling. Atropocentrisk loop blev ett viktigt verktyg för att kunna identifiera gymnasieelevernas kvalitativa tänkande.

Lena Mohlin, Uppsala universitet, gav prov (!) på nationella provs betydelse. Mohlin lyfte huvudtankarna i läroplanerna i geografi.

På fredagskvällen blev det jubileumsmiddag och självklart blev det också tårta på detta 81-årsjubileum. Det var kalas!
David Örbring, Lunds universitet, inledde lördagen med att redogöra för aktuell didaktisk forskning. Örbring forskar bl a kring geografiska förmågor. David tog, precis som Anders Fridfeldt, upp begreppet geolitteracy.

Lotta Jankell, Globala gymnasiet i Stockholm, hade fått förhinder men hennes inspelade film gav en hint om vad geografi är och vad det skulle kunna vara. Jankell efterlyser bland annat ett mer utvecklat rumsligt språk.

Konferensen diskuterade också geografiämnets hot och möjligheter utifrån temat Geografi – ett ämne i förändring. Då, nu och i morgon.

Hans Odöö höll ett humoristiskt inslag om Uppsala som turiststad med ett stort inslag av historia och inte minst Carl von Linné.

Anna Skarin, SLU, ledde lördagseftermiddagens exkursion och visade hur ett försök hur Gotlandsruss kan överleva i kulturlandskapet. De mynnade bl a ut i en intressant diskussion kring landesquet kapital.

Exkursionslunchen avnjöts på en rundhäll framför det torp som Gösta Knutsson en gång bodde i.

Kalas va’ ordet!


Röster under jubileumet

Tack till Karín Wakeham och övriga styrelsen som har ordnat det här 81-årsjubileumet. (Peter Östman, Stockholm, under fredagskvällens jubileumsmiddag)

Vikten av geografers behov av träffas på en plats för att diskutera ämnets operativa och analytiska karaktär blev tydlig under två intensiva dagar. Utmaningar där begrepp som fysiska, kulturella, sociala och mentala rum/tid-rum ska konkretiseras i skolvardagen blir lättare om vi hjälps åt.
(Martin L. Röllgårdh, Värnamo)

Väldigt inspirerande att höra "geografiska" talas i två dagar. Mycket nya tankar, begrepp och litteraturtips. Jag känner mig stärkt i min geografiska identitet! Dessutom god mat och gott sällskap. Jag hoppas på flera liknande konferenser i framtiden! (Gunilla Granath Zillén, Täby)


Lärare i åk 4-6 är den viktigaste lärarkategorin för att utveckla det geografiska tänkandet. (Anders Fridfeldt, Stockholm)

Mitt bestående intryck av konferensen gäller främst är att jag ser behovet av/vill/bör, etc, ... utveckla mitt sätt att se på GIS och hur jag ska tillämpa detta i min undervisning - såväl i samhällskunskap som geografi, etc. Dels behöver jag fortbilda mig men också få en sammanställning över olika resurser som kan ge mig insikt i området GIS. (Lars Arvidsson, Växjö)

25 procent av lärare i åk 4-6 har ingen utbildning i geografi men för lärare i åk 7-9 är samma siffra 27 procent.
(Lena Mohlin, Uppsala)


Klicka på önskad bild för att få en stor bild.


Karin Wakeham

Karin Wakeham

Anders Fridfeldt

Anders Schaerström

Kajsa Kramming

Lena Mohlin

Anna Skarin

 

Johanna Jokinen

Marianne Tjernell

Marianne Tjernell

Martin Röllgårdh

Mats Åke Welin

Mikael Winberg

Peter Östman


Södra kretsen. Årsmöte den 18 mars 2014.

Geografilärarnas riksförening och dess Södra krets hade tisdagen den 18 mars 2014 årsmöte på Malmö högskola.

Magnus Grahn valdes om till ordförande, medan Therese Blomberg, Mette Thorsen, David Örbring och Bengt Nilvén utsågs till ledamöter. Sedan tidigare har André Gillborg valts till kassör och Lena-Maria Petersson till ledamot.
Södra kretsen har en stabil ekonomi och gick under 2013 med ett litet överskott. Under årets har flera aktiviteter anordnats och bland dem kan en exkursion till Vattenriket och en GIS-kväll nämnas.

Nästa år planerar Södra kretsen att genomföra en exkursion till Tanzania och den exkursionen planeringen inleddes redan under 2013.

Årsmötesprotokollet Text och bilder från Karin Books föreläsning vid årsmötet.

Hem
Senast uppdaterad 170402